APL 1.2

典型应用:

修补漆测试

 

基本配置:

 • 全不锈钢壳体
 • 机电控制系统
 • 防爆标准符合 ATEX II 2G T4
 • 测试面板: 平面钢板 尺寸可达 400 x 600 mm (长x宽)
 • 基本配置一个重力式流杯喷枪
 • 步进喷涂, 平面或楔形涂层–可以通过手轮选择4种可调模式
 • 可手动调节水平方向喷涂面积
 • 一个喷涂程序里最多可以4个涂层
 • 闪蒸时间可调
 • 水平喷涂速度: 0,2 – 1,0 米/秒
 • 喷涂气压可以通过手动压力调节器调节
 • 电源: 230 VAC, 5 A
 • 气源: 最小5 bar, 经过过滤和干燥
 • 尺寸: 1,500 x 800 x 1,450 mm (长x宽x高)

 

可选设备:

 • 可以选择多种不同型号的重力式流杯喷枪 (常规是RP, HVLP)